Page 2 - Frits Magazine 2017
P. 2

INTERVIEW         de ééndagsvlieg van Ronnie Schutte
         Op de kop af vijftig jaar geleden stond het nummer ‘Beestjes’ van Ronnie en de Ronnies
         hoog in de Top 40. Een afspraak maken met de zanger van deze one hit wonder is niet las-
         tig. Ronnie Schutte (73) woont in Aalst-Waalre. „Kom maar langs. Maar donderdag kan ik
         niet. Dan ga ik haring happen en bier drinken. En daarna zie ik allemaal beestjes, haha!”
         TEKST: EDDY JANSEN | FOTO’S: EDDIE MOL
         „Op 8 juli 1967 stond het nummer op de der- mer ‘Beestjes’ had geschreven en daar een  ‘Beestjes’ ook te danken is aan de periode
         tiende plaats in de Top 40. Hoger is het nooit  zanger voor zocht. „Dat werd ik dus, maar er  waarin het is gemaakt. 1967 was keerpunt in
         gekomen. In België wel. Daar hebben we zelfs  was geen platenmaatschappij die het wilde  de populaire muziek. Het was het jaar van
         op één gestaan.” Tastbare bewijzen van het  uitbrengen. Uiteindelijk was er een kleine  Woodstock, van de flower-power, bands als
         kortstondige succes heeft Schutte niet meer  maatschappij, Negram, die het wel aandurfde.  Procol Harum maakten ineens popmuziek
         in huis. „Ik heb alles weggegeven aan een  De radiozenders wilden het nummer aan- met klassieke invloeden, de Beatles en de
         popmuseum in Scheveningen. In Nederland  vankelijk niet draaien. Overmatig drankge- Stones maakten psychedelische muziek. Alles
         zijn er toch een dikke 100.000 van verkocht.  bruik was toen nog veel meer een taboe dan  kon eigenlijk en daarom was ‘Beestjes’ ook
         Maar een gouden plaat heb ik nooit gehad.  nu. Maar toen Radio Veronica het nummer  zo’n succes, denk ik achteraf.”
         Rijk ben ik er ook niet van geworden. Ik heb  ging draaien, ging het los. Twee jaar lang
         nooit een contract getekend, dus alle centen  heb ik opgetreden als Ronnie en de Ronnies.  Na twee jaar stopte Schutte niettemin met op-
         gingen naar de platenmaatschappij en Peter  Meestal samen met Peter Koelewijn’s Rockets.  treden. „Ik trok het niet, joh. Ik was gewoon
         Koelewijn, die het nummer had geschreven.  Voor de pauze speelden Peter en z’n Rockets,  niet bestand tegen dat leven. Één van mijn
         Wel krijg ik nu nog jaarlijks zo’n twintig euro  na de pauze Ronnie en de Ronnies, maar die  laatste optredens was in België. We verdien-
         aan royalty’s. Bruto, he?!”     Ronnies waren Koelewijn en z’n band. Ik had  den 750 gulden maar dat bedrag ging die-
                           voor mijn optreden al vaak zoveel bier op dat  zelfde avond nog op aan drank.” Niet alleen
         Weet je wat ik zie als ik gedronken heb (nou nou) ik letterlijk beestjes zag, toen ik erover stond  de levensstijl noopte hem tot stoppen, er was
         allemaal beestjes          te zingen”, zegt Schutte lachend. „Ik stond  ook nog een belangrijk ander ding. „Ik kon
         zoveel beestjes om me heen     echt vaak lam op het podium. Het was een  niet zingen. Elk optreden was een opgave,
         Ik weet wel dat ik me nou zelf nep mooie tijd: veel roken en drinken, vrouwen,  maar ik moest wel. Want er waren contracten
         want er zijn geen beestjes     rock ‘n roll. Nee, geen drugs. Daar ben ik  afgesloten. Een paar jaar geleden heb ik nog
         maar ik zie beestjes om me heen   gelukkig nooit aan begonnen.”    opgetreden met de Rotterdamse band Kik,
                                             samen met Armand. Man, man, wat heb ik
         Schutte raakte in 1965 geïnspireerd door de  Beestjes, beestjes,    daar tegenop gekeken. Eerst wilde ik het ook
         Engelse zanger Dave Berry. „Die won met  op m’n dekens, in m’n kussens, kijk maar, helemaal niet doen, maar die jongens van
         het nummer ‘This Strange Effect’ het destijds  in m’n oren, in m’n neus en in m’n haar  Kik bleven volhouden. In 2015 heb ik een
         bekende songfestival van Knokke. Dát vond  en ze lopen steeds door elkaar… serie optredens met hen gedaan. Wonderlijk
         ik fantastisch. Dát wilde ik ook. Ik deed  Beestjes, beestjes,     hoe zo’n hele zaal dan het nummer ‘Beestjes’
         vervolgens mee aan een imitatiewedstrijd  hele legers lopen daar over de grond, meezingt. Iedereen kent het blijkbaar. Maar
         van de Vara, waar ik als Dave Berry zong.  kijk, ze rukken op langs het plafond, ze wisten niet dat ík het ooit gezongen heb.”
         Het publiek moest bepalen wie de winnaar  en de kamer draait maar in het rond
         zou worden. Ik heb op het postkantoor 500                Niettemin vond Koelewijn dat het wat lijzig
         briefkaarten gekocht en die door iedereen  Beestjes kwam uit op 27 mei 1967 en reikte  gezongen ‘Beestjes’ geknipt was voor de stem
         laten opsturen. Dus werd ik de winnaar. Maar  in de Top 40 van 8 juli tot de dertiende plaats.  van Schutte. Het nummer werd in één dag in
         ik was ook wel de beste, hoor.”   Het stond veertien weken in de hitlijst. In  de Haagse GTB-studio opgenomen. Ook in
         Schutte kreeg contact met producer en  de Top 100 van dat jaar stond ‘Beestjes’ op  Duitsland werd het uitgebracht. Daar heette
         liedjesschrijver Peter Koelewijn, die het num- de 67e plaats. „Ik denk dat het succes van  het nummer ‘Weisse Mause’.                                                            115
   1   2   3   4