Page 3 - Frits Magazine 2017
P. 3

INTERVIEW
         Weet je wat ik zie als ik gedronken heb, om daarna in de vergetelheid te verdwijnen.
         allemaal beestjes,         Ronnie Schutte heeft er geen moeite mee; het
         zoveel beestjes om me heen…     leverde hem voor even een cultstatus op. „Ik
                           had ook nooit de vooropgezette gedachte om
         Beestjes, beestjes         een beroemde zanger te worden. Wat Dave
         langs de drempel in een hele lange rij Berry deed, vond ik gaaf en daar is het mee
         door de sleutelgaten komen ze er bij begonnen. Net als het plotselinge einde, ook
         en ze kijken allemaal naar mij….  dát was niet gepland. Ik ben er trots op. Ook
                           al omdat ik nu, na vijftig jaar, nog vrijwel
         Toch was het de bedoeling dat Ronnie  dagelijks aan ‘Beestjes’ herinnerd word. Die
         Schutte na ‘Beestjes’ met een opvolger zou  beestjes verdwijnen nooit meer uit mijn
         komen. „Peter Koelewijn had het nummer al  leven.”
         klaarliggen: ‘Kom uit de bedstee m’n liefste’.
         Maar Koelewijn had inmiddels ook flink  Beestjes, beestjes
         wat belangen bij Radio Veronica en nam het  blauwe, gele, rooie, alles zit er bij
         nummer niet met mij, maar met Veronica-dj  likkenbaardend komen zij steeds dichterbij
         Rob Out op. Die bracht het nummer onder  en ze loeren allemaal op mij ohoh 
         de schuilnaam Egbert Douwe uit. In no time  Weet je wat ik zie als ik gedronken heb,
         stond het op de eerste plaats in de Top 40.  allemaal beestjes,
         Ook omdat Radio Veronica het nummer plat  zoveel beestjes om me heen
         draaide natuurlijk.”
         ‘Beestjes’ is één van de vele nummers in  ze komen zelfs als ik om me heen mep
         de lange lijst one hit wonders. Het is meer  duizend beestjes 
         artiesten overkomen: één keer een hit scoren  allemaal beetjes om me heen.                                                            117
   1   2   3   4