Om het risico te minimaliseren dat we inbreuk plegen op enig copyright van de door ons opgenomen content/informatie, hebben we een aantal maatregelen genomen. Middels deze pagina willen we onze gebruikers, of een ieder die hier belang aan hecht, hiervan op de hoogte stellen.

We hebben voor het plaatsen van een aantal artikelen(publicaties) toestemming gevraagd en gekregen bij de door ons bekende copyrighthouders.

Een aanzienlijk aantal artikelen(publicaties) mogen zonder enige voorwaarden op internetsites geplaatst worden, voor een aantal hebben we geen copyright informatie kunnen vinden of kunnen we door algemeen gebruik op het internet deze informatie niet (meer) achterhalen.

Sommige publicaties mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt met in achtname van een aantal voorwaarden.

Aan deze voorwaarden wordt, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen, door Alromedia.nl voldaan.

Voor een aantal links wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde deep linking techniek. Hierbij linken we naar het internetadres waar de orginele publicatie zich bevindt. We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is, er is ons echter geen informatie bekend dat dit verboden is. We worden tevens gesterkt in deze opvatting door het feit dat deze techniek door zeer veel andere internetsites wordt toegepast en dat wij steeds ter goeder trouw zijn.

  • De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte overblijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Dit kan via een reactie in ons Informatie formulier.

Indien uw bezwaar redelijk cq begrijpelijk is zal de betreffende link/ artikel of afbeelding z.s.m. worden verwijderd van allemaalbeestjes.nl

Onze ervaring heeft aangetoond dat deze formule succesvol werkt